Saturday, 21 May 2011

Perkembangan & Peranan Mata Wang Islam

Nabi Muhammad SAW bukan sahaja mempunyai ketokohan dari aspek kepimpinan baginda sebagai Nabi dan Rasul tetapi Baginda juga sangat berkaliber dari aspek politik, sosial, ekonomi dan pertahanan. Kepimpinan  Nabi Muhammad SAW telah membawa masyarakat Islam kepada kehidupan yang lebih baik dan teratur. Baginda memperkenalkan dasar ekonomi baru bagi menggantikan dasar ekonomi zaman jahiliyyah dan menggalakkan umat Islam bekerja keras serta bergiat dalam bidang perniagaan dan pertanian dan juga berusaha membangunkan ekonomi umat Islam yang tergadai kepada orang Yahudi.

Perkembangan dan peranan mata wang Islam sehingga abad ke 18.
 • Penubuhan Negara Islam Madinah  pada tahun 622M menandakan bermulanya Tamadun Islam
 • Mencetuskan era baru dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi
 • Selaras dengan perkembangan ekonomi Tamadun Islam, wujudlah mata wang Islam
Sejarah perkembangan :
Mata wang zaman Khulafa Al-Rasyidin :
    
 • Mula dicipta pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab ( 634-644M )
 • Standardasi yang digunakan ialah wang perak
 • Pada zaman khalifah Ali, mata wang Islam ditulis dengan Khat Koufi dan pusat pengeluarannya di Kota Basrah.
Mata wang zaman bani Umayyah :
 • Abdul Malik bin Marwan perkenalkan dinar emas (694-695M) pusat pengeluarannya di Damsyik
 • Gabenor Iraq, Hajjaj Yusof al-Thaqafi mencetak wang perak di Kufah (696M)
 • Gabenor Mesir, Abdul Aziz bin Marwan menghasilkan dinar emas bertulis perkataan “Dengan Nama Allah” mulai 697M.
 • “Fals” mata wang asing yang diubah suai mengikut Islam.
Mata wang zaman Bani Abbasiyah :
 • Peringkat pertama dicetak disemua bandar baru seluruh dunia Islam
 • Cetakan pertama dilakukan pada zaman pentadbiran Khalifah Abu Jaafar Al-Mansor (754-775M)
 • Pada zaman Al-Ma’mum (813-833M) cetakan wang diselaraskan di Baghdad. Mata wang ini diguna pakai dengan meluas
 • Dinar emas terakhir dicetak pada 1258M selepas kejatuhan Baghdad.
Mata wang Islam di Asia Tenggara :
 • Kerajaan Samudera pasai telah menghasilkan wang emas yang bertulisan Arab dan bersaiz kecil
 • Zaman kesultanan Melayu Melaka, wang emas mula digunakan pada zaman Sultan Muzaffar shah hingga zaman Sultan Ahmad Shah
 • Di Johor, wang emas dan perak dengan inskripsi Arab mula diedarkan pada 1527M. Wang perak (Katun) pula diperkenalkan pada 1600M.
 • Di Brunei, peringkat awal mata wang Islam diimport dari Negara Timur Tengah. Mata wang Brunei paling awal bermula pada masa pemerintahan Sultan Nasaruddin 1690-1710M)
Peranan Mata Wang :
Pembayaran Zakat :
 • Kewajipan zakat disebutkan dalam al-Quran
 • Nisab dan kadar zakat ditentukan dalam hadis
 • Jenis-jenis zakat seperti zakat perniagaan, emas, perak dan sebagainya
Pembayaran cukai :
 • Kadar cukai yang dibayar oleh umat Islam dan bukan Islam berdasarkan mata wang dirham. Contoh cukai Kharaj ialah 10 dirham bagi setiap unit tanah pertanian
Urusan perniagaan :
 • Sejak zaman Rasulullah lagi semua urusan perdagangan, jual beli, hutang dan sebagainya mengikut nilaian mata wang bukannya sistem barter
Belanjawan :
 • Penentuan belanjawan seperti gaji, elaun, simpanan baitulmal, sewaan, cukai tahunan dan sebagainya berdasarkan mata wang. Contoh bayaran gaji tentera kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiah
Alat perimbangan sosial :
 • Mata wang dapat memelihara keseimbangan sosial masyarakat kerana dapat mengelakkan penipuan dan penindasan yang berlaku dalam sistem barter
 Lambang Negara Islam :
 • Mata wang menjadi artifak penting sebagai bukti keislaman sesebuah negara.
 • Mata wang menjelaskan agama, sistem pemerintahan dan pentadbiran serta pengaruh yang diterima oleh sesebuah negara.
Kesimpulan :
 • Islam turut mementingkan aktiviti ekonomi
 • Penggunaan mata wang Islam dengan peranannya yang pelbagai dalam Tamadun
 • Islam membuktikan bahawa Islam  amat memberatkan keadilan dalam ekonomi.

Friday, 20 May 2011

KE ARAH MASYARAKAT CELIK WANG


Duit tidak datang dengan sendirinya. Perlukan masa dan usaha yang kental untuk menikmatinya. Duit boleh beli apa-apa sahaja tetapi dalam masa yang sama, duit tak boleh beli semuanya.Cara kita menikmati kemewahan hidup kadang kala melampaui batas. Kita perlu bijak dalam membuat apa-apa keputusan. Boros amatlah ditegah dalam kehidupan kita khususnya agama Islam. Oleh Demikian saya ketengahkan isu "CELIK WANG" dalam kalangan masyarakat kini.Untuk makluman pembaca sekalian, adakah anda tahu apakah maksud "Celik Wang". Celik wang bermaksud bijak menggunakan. Mungkin ramai dikalangan kita semua yang tidak bijak dalam menguruskan wang. Jika anda semua ingin mengetahui dengan lebih lanjut,teruskan membaca perkongsian yang bakal saya bicarakan.


Islam sebagai agama yang sempurna mengajar umatnya agar sentiasa mempunyai perancangan dalam menguruskan hal ehwal kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat menerusi al Quran dan sunnah. Antaranya firman Allah dalam surah Yusuf ayat 67.     
Pengajaran daripada ayat di atas antara lain ia menyentuh tentang persoalan perancangan di mana Allah menjelaskan bahawa dalam menguruskan kehidupan jangan bergantung kepada satu pendekatan semata-mata tetapi perlulah mempelbagaikan pendekatan dan strategi. Dan setelah segala persiapan dan perancangan dilakukan maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Ayat 47-48 di dalam surah yang sama Allah menegaskan pentingnya perancangan sebelum menghadapi atau melakukan sesuatu malah perlu bijak dalam menguruskan kehidupan agar tidak susah di kemudian hari. Di dalam ayat 9, surah al-Nisa' juga Allah tegaskan perkara yang sama bahawa perlunya mempunyai perancangan untuk masa depan keluarga dan hendaklah bijaksana dalam menguruskan harta/kewangan. Sebagaimana dalam surah al Hasyr ayat 18.Ayat ini cukup jelas menyentuh tentang kepentingan perancangan dalam kehidupan, kerana masa depan bergantung kepada perancangan kita hari ini selain daripada ketentuan Allah.

Pengurusan kewangan yang bijak itu adalah yang dapat mengimbangi perbelanjaan dan pengurusan hutang, pelaburan yang mengikut syariah dan pendapatan yang mendapat keberkatan. Perlu diingatkan bahawa merancang dan mengurus ini merupakan sunnah.Secara ringkas, perancangan kewangan Islam itu ialah "satu proses di mana matlamat kewangan keseluruhan individu digunakan untuk membangun dan melaksanakan pelan yang holistik untuk mencapai matlamatnya yang mematuhi syariah dan akhirnya mendapat keberkatan daripada Allah" (Mahadzir Ahmad, majalah VISI, Bilangan 95)
 
Pengurusan dan perancangan adalah suatu yang amat mustahak dalam semua urusan kehidupan lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan harta atau kewangan. Kegagalan mengurus dan merancang sebenarnya seseorang itu mengurus dan merancang untuk kegagalan. Kegagalan merancang harta atau kewangan dengan bijak dikenal pasti antara punca mudahnya seseorang itu terperangkap dengan pelbagai masalah dalam kehidupan.

Seseorang yang mempunyai perancangan dalam menguruskan kewangannya akan memperoleh gambaran yang jelas tentang kedudukan kewangan terkininya, memberi hala tuju yang tepat mengenai matlamat kewangan yang ingin dicapai yang akhirnya akan membolehkan seseorang itu mencapai matlamat yang diharapkan secara lebih efektif.


Bukan itu saja, perlu kita ingat mengurus dan membelanjakan harta adalah antara amanah Allah kepada kita yang perlu kita jalankan dengan sebaik mungkin. Ia adalah satu keperluan yang bertujuan mencapai kehidupan yang diberkati. Perspektif yang tepat terhadap harta akan memastikan seseorang itu mencapai bahagia di dunia dan di akhirat menerusi hartanya. Harta mempunyai kedudukan yang sangat mulia di sisi Islam. Islam menggalakkan umatnya memiliki, menghasil dan menggunakan harta dengan baik dan bijaksana.

Dari kaca mata Islam, harta adalah alat untuk menjamin keselesaan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ia juga merupakan wasilah untuk mencapai takwa. Allah juga menganugerahkan harta kepada manusia untuk menguji manusia itu sama ada bersyukur atau sebaliknya sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam surah al-Munafiqun ayat 9.

Di samping mengajar manusia agar mempunyai perspektif yang jelas terhadap harta, Islam juga mengajar manusia agar mempunyai pandangan yang betul terhadap kehidupan. Hal ini penting bagi memastikan kehidupan mereka bermatlamat dan arah tuju yang jelas.Islam menggariskan agar umat manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk membangun dan membina kehidupan yang bahagia dan harmoni. Ini dijelaskan dalam surah Hud ayat 61.Di dalam ajaran Islam, dunia adalah tempat sementara yang hanya sebagai jambatan untuk ke akhirat, dunia sebagai tempat bercucuk tanam dan akhiratlah tempat untuk menuainya. Walaupun dunia bersifat sementara, Islam dengan pelbagai kaedah dan pendekatan mengajar umat manusia supaya mempunyai status sosial dan ekonomi yang baik.

Oleh itu, Islam memerintahkan supaya harta dan kehidupan diuruskan dengan baik dan bijaksana. Jika sebaliknya ia akan menjadi faktor keruntuhan manusia dan kemurkaan Allah seperti dalam surah Saba' ayat 15 - 16 dan surah al-Nisaa' ayat 10 dan 161. Mengikut konsep pengurusan harta dalam islam.Secara umumnya ada lima aspek atau elemen utama pengurusan harta secara Islam. Pertama, Penghasilan Harta (Wealth Creation). Sebagai seorang Muslim yang sejati, Islam menggalakkan umatnya mencari harta dan tidak hanya pasrah pada qada' dan qadar seperti di dalam surah al-Juma'ah ayat 10.


Kedua, Pengumpulan Harta (Wealth Accumulation) atau dengan erti yang lain bermaksud pengembangan harta. Adalah tidak wajar jika harta yang kita ada disimpan begitu saja tanpa mengembangkannya. Pengembangan harta boleh dilakukan melalui simpanan dan pelaburan di institusi kewangan.

Malah Islam menggalakkan umatnya untuk membuat simpanan serta melaburkannya sebagaimana dalam surah Yussuf ayat 47-48.

Ketiga, Perlindungan Harta (Wealth Protection). Setiap manusia harus mempunyai matlamat dalam kehidupan dan pasti salah satu daripadanya ialah untuk dapat kehidupan yang selesa dan terjamin dari segi kewangan sepanjang hidup. Sebagai jaminan hidup di dunia ini selain mempunyai simpanan dan harta yang mencukupi, diri kita dan harta kita juga harus dijaga daripada sebarang musibah dan perkara-perkara yang tidak diingini.

Keempat, Pengagihan Harta (Wealth Distribution). Islam memperuntukan beberapa cara atau kaedah untuk pengagihan harta sebelum atau selepas mati. Antara instrumen perancangan harta adalah wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya.


Kelima, Penyucian Harta (Wealth Cleansing). Sebagai seorang Muslim kita tidak sewenang-wenang membelanjakan atau mempergunakan mengikut kehendak dan hawa nafsu. Ini kerana setiap harta ada hak-hak yang tertentu untuk dibahagikan seperti berzakat dan amal jariah kita seperti sedekah. Ini terbukti dalam surah al-Baqarah ayat 195.
Aspek utama yang perlu diambil kira di dalam perancangan kewangan Islam adalah memperoleh keberkatan. Harta yang melimpah ruah tidak membawa apa-apa erti jika tidak ada padanya keberkatan, malah harta boleh menjadi fitnah, boleh menjadikan seseorang itu sentiasa berasa tidak cukup sehingga sanggup melakukan apa sahaja termasuklah rasuah, penyelewengan dan sebagainya.Sebaliknya, harta yang berkat walaupun sedikit akan membawa ketenangan dan memberikan kesan yang baik dalam segenap kehidupan.
Keberkatan bermaksud mendapat restu, keredaan atau rahmat dari Allah SWT. Bagi mendapat keberkatan dan rahmat tersebut, sewajarnya kita mematuhi serta mentaati setiap perintah Allah.Namun keberkatan boleh hilang jika melakukan perkara yang menyalahi apa yang digariskan oleh Allah SWT seperti terlibat dengan riba dan melakukan dosa serta mengabaikan solat.Intihannya, untuk menikmati kehidupan yang selesa dan bahagia kita perlulah mempunyai perancangan kewangan yang sempurna berdasarkan syariat islam.Perancangan kewangan yang didasarkan kepada Islam matlamat akhirnya menjadikan aspek kewangan sebagai satu wasilah mencapai hasanah di dunia dan di akhirat. Justeru, untuk memastikan matlamat ini dapat dicapai maka pelan perancangan perlu mengambil kira perbelanjaan untuk kemaslahatan sendiri seperti keperluan jasmani dan rohani, perbelanjaan untuk kemaslahatan orang lain seperti nafkah, sedekah dan juga perbelanjaan untuk kemaslahatan umum seperti membina masjid, hospital dan sebagainya.
Secara yang lebih sistematik perancangan kewangan dari perspektif Islam perlu mengambil kira komponen-komponen berikut; pengurusan kredit dan aliran tunai, pengurusan risiko dan perancangan takaful, perancangan pelaburan Islam, perancangan zakat dan cukai , perancangan persaraan dan perancangan harta pusaka dan wakaf.

Secara umumnya, ada dua aspek utama yang dititikberatkan oleh Islam dalam hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan harta, iaitu bagaimana harta itu diperoleh. Ia mestilah menerusi kaedah pemilikan yang sah dan jual beli, pelaburan secara Islam, hadiah dan sebagainya.Aspek kedua adalah bagaimana harta itu dibelanjakan, sama ada untuk kebaikan ataupun untuk perkara-perkara yang dilarang Allah. Perkara ini dapat dilihat menerusi sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Tidak akan berganjak kedua-dua kaki anak adam pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya pada apa ia dihabiskan, tentang usia mudanya pada apa digunakan dan tentang hartanya dari mana ia diperoleh dan bagaimana ia dibelanjakan dan tentang ilmunya pada apa ia diamalkan???"Cuba Kalian Renungkan.......
AJK PERTANDINGAN BLOG PENGGUNA

1. Pemgerusi: Pn. Hajah Mazenah Bt Mohammed
2. Timbalan Pengerusi: En. Nazri Bin Mohammad
3. Naib Pengurusi 1: Pn. Hajah Zakiah Zailani Bt Mak Zain
4. Naib Pengerusi 2: Tn. Haji Muhammad Hamin Bin Muhammad Haji Hassan
5. Naib Pengerusi 3: En. Muhammad Syukri Bin Abu Bakar
6. Naib Pengerusi 4: En. Abdul Halim Bin Omar
7. Setiausaha: Pn. Rozida Bt Abdul Kadir
8. Ahli: Pn. Norizan Bt Hasyim (GK Bahasa)
             En. Wan Kamaruddin Bin Hussein (Guru ICT)

SeLaMat DaTaNg

Assalamualaikum.
Selamat datang ke laman saya dan saya berharap laman saya ini dapat memberi manafaat dan kebaikan kepada anda semua.Semoga perkongsian ilmu ini dapat dimanafaatkan oleh anda sekalian.

Terima kasih kerana sudi mengunjungi laman saya.
Sekian terima kasih.